Sten-Ove-bio

Sten-Ove Persson-Bio

Jag är född i 1946 i Stockholm. Sedan 1996 arbetar jag  med olika konst och musikprojekt inom Studio-SOS, Jag är även munspelare i SOS-the Spirit.

Jag har arbetat som konstnär( målare, skulptör, scenograf, installatör, performanceartist och konstlärare) sedan 1975. Dessförinnan har jag studerat maskinteknik, fysik, matematik och filosofi på b l.a. Stockholms högre tekniska läroverk och Stockholms universitet samt teknisk fysik med inriktning på medicinsk teknik på Linköpings tekniska högskola. Jag arbetade ett par år inom ortopedisk kirurgi på universitetssjukhuset i Linköping.

Jag och min dåvarande familj flyttade ut på landet, till ett nedlagt jordbruk i Nykil i Östergötland. Där blev vi ”farmare” vi odlade ekologiskt, hade får, grisar, kaniner, höns, katter och hund. Där bedrev jag min tidiga konstnärliga verksamhet. Efter 9 år på landet flyttade vi till Linköping. Där delade jag ateljé med konstnären Hans Björn. I Linköping uppförde jag några offentliga skulpturer och offentliga målningar, b l.a. ”Solvändan” i Lambohov.

Här i Malmö har jag arbetat med olika konstnärliga uppdrag och utsmyckningar bl.a. Relation/Breakdance/ i Limhamn och ARC på Lorensborgsgatan, se bild lite längre nedan. Jag har under ett antal år varit ordförande för galleri rostrum, samt arbetat på konstnärernas kollektiv verkstad KKV Monumental, ateljékollektivet ADDO och numera i min ateljé på Studio-SOS.

Förutom att jag genomfört en stor mängd separat och grupputställningar i Sverige, Europa och USA och utfört ett flertal beställda offentliga utsmyckningar har jag undervisat på olika konstskolor och kurser samt arbetat med scenografiuppdrag på MOOMS teatern i Malmö.