Sten-Ove-bio

Sten-Ove Persson-Bio

Jag är född i 1946 i Stockholm. Numera bosatt och verksam i Malmö. Jag har arbetat som konstnär(målare, skulptör, scenograf, installatör, performanceartist och konstlärare) sedan 1975. Dessförinnan har jag studerat maskinteknik, fysik, matematik och filosofi på b l.a. Stockholms högre tekniska läroverk och Stockholms universitet samt teknisk fysik med inriktning på medicinsk teknik på Linköpings tekniska högskola. Jag arbetade ett par år inom ortopedisk kirurgi på universitetssjukhuset i Linköping. Jag och min dåvarande familj flyttade ut på landet, till ett nedlagt jordbruk i Nykil i Östergötland. Där blev vi ”farmare” vi odlade ekologiskt, hade får, grisar, kaniner, höns, katter och hund. Där inredde jag ateljéer och där bedrev jag min tidiga konstnärliga verksamhet. Efter 9 år på landet flyttade vi till Linköping. Där delade jag ateljé med konstnären Hans Björn. I Linköping uppförde jag några offentliga skulpturer och offentliga målningar, b l.a. ”Solvändan” i Lambohov. Här i Malmö har jag arbetat med olika konstnärliga uppdrag och utsmyckningar b l.a. Breakdance/Relation i Limhamn och ARC på Lorensborgsgatan, se bild lite längre nedan. Jag har arbetat på b l.a. Konstnärernas kollektiv verkstad KKV Monumental, ateljékollektivet ADDO och numera i min ateljé på Studio-SOS. Förutom att jag genomfört en stor mängd separat och grupputställningar i Sverige, Europa och USA och utfört ett flertal beställda offentliga utsmyckningar har jag undervisat på olika konstskolor och kurser samt arbetat med scenografiuppdrag på MOOMS teatern i Malmö. Sedan 1996 arbetar jag  med olika konst och musikprojekt inom Studio-SOS.  Jag är även munspelare i SOS-the Spirit.    

SOP-foton