Artist Bio

Född i Stockholm 1969.

Malin Carlberg började tidigt med sång, musik och teater.

Hon studerade sång, tvärflöjt och saxofon sedan tidigare tonår för att senare studera teater på Södra Latins gymnasium. Därefter följde några intensiva arbets-& studieår i bl.a. Genève, London och Paris.

1994 flyttade Malin till Malmö där hon inledde ett samarbete med violinisten och kompositören Stefan Pöntinen. Tillsammans genomförde de ett omfattande Bellman projekt som framfördes på slott och i kojor i södra Sverige med final på Skansen i Stockholm.

Därefter inleddes ett flerårigt samarbete med konstnären Sten-Ove Persson. Tillsammans gjorde de tågoperan ”oggi come oggi”( i samarbete med SJ) som trafikerade Malmö -Stockholm – Göteborg-Malmö. Där tolkade Malin Svenska Skillingtryck från tiden då Sverige knöts ihop med en järnväg. Musiken fick en tid stå tillbaka för olika konstprojekt med studio-sos & galleri rostrum med uppträdanden i bl.a. Paris, Berlin, Amsterdam, New York och New Jersey.

Nu de senaste åren har Malins passion för visor, jazz och blues stått i full blom.

”Malin tillhör de konstnärer som berör oss en bit innanför huden”.                                                     

Sten-Ove Persson

Konstnär på Studio-SOS i Malmö