Sten-Ove Persson

Sten-Ove Persson

Mitt förhållande till konst initierades i barndomen. Av min far som gav mig drömmar via de brev han sände på sina långresor till sjöss. Vad som fascinerar mig är närheten till de fenomen vilka bevisar att det finns en värld bortom tristessen. Denna tanke som borde ha varit skrämmande blev istället en lyckokänsla. Detta okända bortom ont och pengar, samhälle och oro blev till en hägring som aldrig slutat skimra. Konsten är och förblir ett mysterium som har med tid – och frånvaro av mänskligt försvinnande – att göra.

Offentlig skulpturer-urval

Mixed Media