home      art      music       gallery&showroom      workshops        projects     history         links     contact 

SOS - artist to artist

gallery

 

Le Genie de la Bastille, Paris                         WG Amsterdam                                       Fluss, Berlin    

Artist to artist är ett globalt konstprojekt som initierades 1984 av pariskonstnärer i gruppen Le Genie de la Bastille  i centrala Paris. Ett stort antal ateljeer, gallerier, bostäder, barer, kaféer och institutioner öppnades för utställningar med konstnärer från hela världen. Konstnärer arbetar tillsammans, bor hos varandra och ställer ut ihop. Kontakter knyts, samarbete uppstår nya platser fylls med konst och öppningarna blir ofta till folkfester. Konst och konstnärer från bl.a USA, Cannada, Korea, Japan, Kina, Tyskland, Holland, Italien, Ryssland, Ungern m.fl länder i olika kontinenter har deltagit. 1990 inbjöds konstnärer från Scandinavien att deltaga i artist to artist projektet "Portes ouvert á la Scandinavie". Från Sverige deltog bl.a Enno Hallek, Stina Ekman, Kenneth Croneland och Sten-Ove Persson. 1992 arrangerade ART LAB i Malmö (Sten-Ove och Kenneth) workshop/utställningen "OUT" med pariskonstnärer på fem gallerier i Malmö. År 2000 deltog konstnärer från galleri rostrum och studio-sos i en stor artist to artist manifestation i Paris tillsammans med konstnärer från Amsterdam, Modena, Berlin, Paris och Budapest. Året efter arrangerar rostrum och studio-sos med stöd av Malmö kultur en utställning och performances ("hipp hipp hurra") med deltagande konstnärer från Malmö och Paris. 2002 arrangerar konstnärsgruppen Fluss en artist to artist manifestation i Berlin där malmökonstnärer deltar och året därpå inbjuder rostrum, studio-sos och Malmö kultur berlingruppen Fluss att samverka med malmökonstnärer under malmöfestivalen. Nätverket växer och 2004 är vi inbjudna av WG Ams-12 till Amsterdam till ett artist to artist projekt med utställningar och performances. Året efter är amsterdamgruppen i Malmö och vi genomför en utställning tillsammans på galleri rostrum. Nu arbetar studio-sos med nya artist to artist projekt i bl.a Köpenhamn, Budapest och Modena. Det är ett projekt i utveckling. Vår nya ambassadör i Köpenhamn är Alba Enström. Vi har för avsikt att utöka vårt nätverk i byen avsevärt. Mer info kommer.

English:

back home